Basisschool de Zonnewijzer
Hendriklaan 86,
6043 BT Roermond
0475-334231
infodezonnewijzer@swalmenroer.nl

Opleidingsschool

Op onze school worden jaarlijks een 6 tal studenten van de PABO opgeleid. Dit gebeurd door gekwalificeerde mentoren onder supervisie van een schoolopleider (Ingrid Schmitz). De schoolopleider coördineert alle werkzaamheden die met het opleiden van de PABO studenten samenhangen. Van deze studenten is één student bezig met zijn/haar Lio stage. (leraar in opleiding). Deze student wordt gecoacht door mentoren en de directie. De student staat aan het einde van het traject zo’n 18 weken zelfstandig voor de klas.

De LIO student voert ook een onderzoek uit op onze school. Dit onderzoek wordt in samenspraak met de directie en de mentor uitgevoerd.
Er is een samenwerkings- verband met de Pabo Sittard (Fontys). De mentoren, de schoolopleider en de schoolloopbaan begeleider van de PABO werken nauw samen.

Ook zijn er in onze school regelmatig studenten op de werkplek van andere opleidingen. ( o.a. pedagogiek, SPW, CIOS )
Wij ervaren de aanwezigheid van studenten en stagiaires als een verrijking van ons onderwijs.

Samen met de studenten delen we kennis en kunde, doen we samen onderzoek en werken we aan de kwaliteit van het onderwijs.
De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. ( uitzondering is de LIO stagiaire)