Basisschool de Zonnewijzer
Hendriklaan 86,
6043 BT Roermond
0475-334231
infodezonnewijzer@swalmenroer.nl

Basisschool de Zonnewijzer ligt in de wijk 't Roermondse Veld, een wijk even buiten het centrum van Roermond.

Deze 100 jaar oude wijk met bewoners met veel verschillende nationaliteiten wordt voornamelijk door laagbouw bepaald.

De speelplaats van onze school is na schooltijd geopend voor de jeugd. Na schooltijd wordt op vaste tijden onder leiding van welzijnsstichting Wel.Kom een spel/speelproject georganiseerd op de speelplaats voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Er is een goede samenwerking in de wijk met verschillende partners, zoals woningcoöperaties, wijkraad, wijkagent, gemeente en zorginstellingen.

Onze school maakt deel uit van de multifunctionele accommodatie De Velderie.

De Velderie biedt plaats aan allerlei instellingen in de wijk zoals:

* peuterspeelzaal de Wijsneuzen

* carnavalsvereniging De Veldjmuus

* Stichting Wel.Kom

* Het vrouwentrefcentrum

* judovereniging Kai-in-Sho

* de Vincentius vereniging